publicerad: 2021  
cd-rom cd-rommen, plural cd-rom el. cd-rommer
cd-romm·en
substantiv
[sederåm´]långa e:n
typ av cd-skiva som är av­sedd för dator
belagt sedan 1991; av engelska CD-ROM, initial­ord för Compact Disc Read Only Memory