publicerad: 2021  
celest neutrum celest, bestämd form och plural celesta
cel·est
adjektiv
celes´t
som har att göra med eller hör till himla­valvet
den klassiska celesta mekaniken; Galileis celesta observationer
belagt sedan 1840; av lat. cæles´tis 'himmelsk', till ´lum 'himmel'