publicerad: 2021  
cembalo cembalon, plural cembalor äv. cembali
cemb·alor·na
substantiv
[çem´-] el. [tçem´-]
ett klaverinstrument vars strängar ljuder med en spröd klang genom att de knäpps av taggar när man slår an tangenterna
spela cembalo; en konsert för cembalo och stråk­orkester
belagt sedan 1887; av ita. cembalo med samma betydelse, förk. av clavicembalo; till lat. cla´vis 'nyckel' och cym´balum 'cymbal'