publicerad: 2021  
centime centimen, plural centime äv. centimes
substantiv
[saŋtim´]
den mindre mynt­enheten i Schweiz och tidigare även i Frank­rike och Belgien fram till in­förandet av euron
belagt sedan 1880; av franska centime med samma betydelse; till lat. cente´simus 'hundra­del'; jfr ur­sprung till cent