publicerad: 2021  
centner centnern, plural centner
centn·ern
substantiv
cen´tner
historiskt en (handels)vikt­enhet mot­svarande drygt 40 kg
belagt sedan 1538; av tyska Zentner med samma betydelse; till lat. cen´tum 'hundra'; jfr ur­sprung till centi-