publicerad: 2021  
centralamerikansk central­amerikanskt central­amerikanska
centr·al|­amer·ik·an·ska
adjektiv
centra`lamerikansk
som har att göra med Centralamerika
belagt sedan 1884