publicerad: 2021  
centralafrikansk central­afrikanskt central­afrikanska
centr·al|­afr·ik·an·ska
adjektiv
centra`lafrikansk
som har att göra med Central­afrikanska republiken
belagt sedan 1960