publicerad: 2021  
centralvärme central­värmen
centr·al|­värm·en
substantiv
centra`lvärme
(system för) upp­värmning av en större grupp lägenheter från central värme­källa
äv. upp­värmning genom värme­lednings­system
belagt sedan 1919