publicerad: 2021  
centripetal centripetalt centripetala
centri·pet·al
adjektiv
centripeta´l
som strävar mot visst centrum vid kroklinjig rörelse; särsk. om den kraft som krävs för att åstad­komma kroklinjig rörelse
centripetal acceleration
belagt sedan 1754; modern bildn. till centrum och lat. pet´ere 'söka'