publicerad: 2021  
cerium ceriet el. cerium el. ceriumet
Ce
ceri·um·et
substantiv
ce´rium
en järngrå, glänsande jord­metall som an­vänds som till­sats i legeringar för att öka deras håll­fasthet
belagt sedan 1804; modern bildn. till Cer´es, namn på en planet; av lat. Cer´es, se ur­sprung till cerealier