SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ell´er konjunktion som mot­satt alternativ till ngn/ngt Nollsant eller falsktrörlig eller bunden räntadet gällde liv eller dödär du för eller mot döds­hjälp?är det du eller jag som bestämmer?äv. försvagat med inne­börd av lik­värdighet vid val av alternativmiljöförstörande före­tag, eller så­dana affärer över huvud taget, borde beskattas hårdarede var fem personer eller såäv. med ytterligare betoning på lik­tydighet i inne­bördmed annat namn eller med an­dra ord Bibeln eller Den heliga skrift30 av 79 kandidater, eller 38%, var kvinnoreller hur?sehur 1 sedan 1285stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)fornsv. äller ’eller; eljest’; trol. o­betonad form av ällighar ’annars’; jfr eljest