publicerad: 2021  
choser plural
chos·er
substantiv
[∫å`-]
yttringar av till­gjordhet och förkonstling hos någon
hon bara sjöng rätt upp och ner, utan choser och märk­värdigheter
belagt sedan 1691; av franska chose 'sak'; ur lat. cau´sa 'orsak'