SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
eländig [e`-el.-än´-] adjektiv ~t e·länd·ig1som lever under svåra förhållanden och ofta väcker med­lidande admin.JFRcohyponym2armcohyponymmiserabelcohyponymjämmerlig 1 fattig och eländigen eländig tiggarespec.som befinner sig i mycket dåligt fysiskt till­stånd han var blek, mager och all­mänt eländighon hade känt sig sjuk och eländig flera dagarden knockade boxaren såg eländig utäv. om situation e.d.en eländig till­varosedan 1541till elände 2som vållar besvär och irritation och ofta ock­så väcker förakt e.d. admin.ett eländigt kyffeeländigt vädersamma eländiga gnäll dag efter dagäv.mycket o­skicklig en eländig nollahon är en eländig stilistäv. rent förstärkande (i förbindelse med negativt laddade ord)en eländig skurkeländigt förtalsedan 1640