publicerad: 2021  
citat citatet, plural citat, bestämd plural citaten
cit·at·et
substantiv
cita´t
orda­grant åter­givet (kortare) av­snitt av text el. tal eller dylikt; ofta i syfte att ge auktoritet el. glans åt fram­ställning eller dylikt
citatkontroll; citatteknik; bibelcitat
ett citat (från någon/något)
ett citat (från någon)
ett citat (från något)
ett citat (ur något)
ett orda­grant citat; ett direkt citat; ett förvanskat citat; med lös­ryckta citat kan man bevisa vad som helst; jag vill in­leda mitt an­förande med ett citat från Shakespeare
vid muntlig citering äv. för att an­ge början och slut av detta
han sade, citat, fienden måste förintas, slut citat
äv. om åter­givet musik- el. bild­avsnitt
ett citat ur Beethovens nionde symfoni; många reklam­konstnärer an­vänder citat från t.ex. Michelangelo och Rembrandt
belagt sedan 1810; av lat. cita´tum med samma betydelse; till citera