publicerad: 2021  
citation citationen
cit·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
mindre brukligt åter­givande av citat
SE citera
citation (av någon/något)
citation (av någon)
citation (av något)
belagt sedan 1794