publicerad: 2021  
city cityt cityn
city·na
substantiv
[sit´y]
(centralt) om­råde i större stad där den intensivaste affärs­verksamheten försig­går
de sky­höga tomtpriserna i city; efter­middagen ägnades åt en shopping­runda i själva city
belagt sedan 1880; av engelska (London) City; av fornfranska cité 'stad'; av lat. ci´vitas 'sam­hälle'; jfr ur­sprung till citadell, civil