publicerad: 2021  
civil civilt civila
civ·il
adjektiv
civi´l
som har att göra med normala (var­dagliga) delar av samhälls­livet spec. i mots. till militära funktioner
civil luft­fart; så­väl civil som militär personal sattes in; efter sju års militär­diktatur fick landet en civil regering; under permissionen kunde de an­vända civila kläder; civila döds­offer i sam­band med krig
spec. äv. i mots. till kyrkliga funktioner
civil begravning; civil vigsel
spec. äv. juridik som inte av­ser brott
civildomstol
civila mål
äv. all­männare, t.ex. i mots. till artist- el. hobbyverksamhet; ibland substantiverat
den civila karriären fick gå före fot­bollen; i det civila är melodins kompositör reklamchef
civil olydnad se olydnad
det civila sam­hället se samhälle
belagt sedan ca 1750; av lat. civi´lis '(med)borgerlig', till ci´vis 'med­borgare'; jfr ur­sprung till citadell, city