publicerad: 2021  
cleara clearade clearat
verb
[kli`ra]
genom­föra clearing av
någon clearar något
ibland äv. i fråga om ekonomisk transaktion i all­mänhet
varje vara måste clearas med respektive butik
äv. bildligt var­dagligt stämma av
någon clearar (något)
cleara en betalning med sin arbets­givare
belagt sedan 1904; till engelska clear 'göra klar; göra fri (från skuld)'; av lat. cla´rus 'klar'; jfr ur­sprung till klar, klarera, klarinett
clearaclearande, clearing