publicerad: 2021  
clearing clearingen
clear·ing·en
substantiv
[kli´ring]
smidigt ordnande av ekonomiskt mellan­havande genom att fordringar och motfordringar får ta ut var­andra
clearingavtal; clearinginstitut
clearing (av något)
belagt sedan 1879; av engelska clearing med samma betydelse; jfr ur­sprung till cleara