publicerad: 2021  
klor kloret el. kloren
Cl
klor·et
substantiv
[klå´r]
en gröngul, giftig gas med stickande lukt
klor an­vändes under första världs­kriget som strids­gas
äv. anv. i desinficerande syfte
det var väl mycket klor i bassäng­vattnet
belagt sedan 1822; till grek. khloros´ 'gröngul'