publicerad: 2021  
cytostatika plural
cyto·stat·ika
substantiv
cytosta´tika
typ av läke­medel som hämmar till­växten av (snabbt växande) celler och särsk. an­vänds vid elak­artade tumör­sjukdomar
SYN. cellgift
fler­talet cytostatika an­griper tumör­cellens delnings­mekanismer; kombinations­behandling med 2–4 olika cytostatika
belagt sedan 1973; till cyto- och grek. statikos´ 'som hejdar'; jfr ur­sprung till statisk