publicerad: 2021  
dabba sig dabbade dabbat
verb
dabb`a sig
var­dagligt begå ett onödigt miss­tag
dabba sig (på/i något)
dabba sig (i något)
dabba sig (något)
hon dabbade sig på det enklaste talet
belagt sedan 1864; trol. till sv. dial. dabb, dabbe 'klump; dum­bom'
dabba sigdabbande