SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
emissa`rie substantiv ~n ~r e·miss·ari·ensände­bud förr ofta med hemligt (politiskt) upp­drag formelltpol.yrk.JFRcohyponymagent 2cohyponymspion påvens speciella emissariesedan ca 1700av lat. emissa´rius med samma betydelse; till emittera