publicerad: 2021  
dagsverkare dags­verkaren, plural dags­verkare, bestämd plural dagsverkarna
dags|­verk·ar·en
substantiv
[dak`s-]
sär­skilt vid beskrivning av äldre förhållanden person som ut­för dags­verken särsk. åt någon annan (ofta mer el. mindre oregelbundet och vanligen utan fast an­ställning)
många dags­verkare behandlades sämre än djur
belagt sedan 1629