publicerad: 2021  
utflykt ut­flykten ut­flykter
ut|­flykt·en
substantiv
u`tflykt
kortare gång­tur eller resa från hemmet (eller hem­orten) och åter ofta i nöjes­syfte; ofta under del av dag och till någon se­värdhet; gärna med mat­säck
JFR utfärd
utflyktskorg; utflyktsmål; båtutflykt; cykelutflykt; dagsutflykt; skolutflykt; söndagsutflykt
en utflykt (någonstans)
en ut­flykt i det gröna; en ut­flykt till den när­belägna bok­skogen
äv. bildligt om till­fälligt gäst­spel på nytt verksamhets­område
den kände musikern gjorde en ut­flykt till filmens värld
belagt sedan 1839; till ut och flyga