publicerad: 2021  
dalt daltet
dalt·et
substantiv
över­driven om­sorg i stället för (förment) väl­behövlig stränghet el. bestraffning
JFR pjosk
dalt (med någon/något)
dalt (med någon)
dalt (med något)
en in­sändare som ond­gjorde sig över daltet med ungdoms­brottslingarna
belagt sedan 1919; till dalta