publicerad: 2021  
damast damasten damaster
damast·en
substantiv
[dam´-] el. [-as´t]
en­färgad vävnad med rik relief­mönstring
damastduk; sidendamast
belagt sedan ca 1520: damask (i sammansättn.), ca 1560: damast (Peder Månssons skrifter (Nordling)); av ita. damasco med samma betydelse, till Damaskus, namn på Syriens huvud­stad