publicerad: 2021  
damaskenerstål damaskener­stålet
damask·en·er|­stål·et
substantiv
[-∫e`-] el. [-ske`-]
stål med etsat mönster och ev. in­läggningar i guld el. silver; anv. särsk. för äldre vapen
belagt sedan 1788