publicerad: 2021  
1damm dammen dammar
damm·en
substantiv
1 större vall för tillbaka­hållning eller upp­samling av vatten för att under­lätta sjö­fart, ut­nyttja vatten­kraft el. förhindra över­svämning
dammlucka; regleringsdamm; spärrdamm; torrläggningsdamm
man öppnade dammen för att släppa ut en miljon kubik­meter vatten; holländarna byggde dammar till skydd mot havet
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska damber; av om­diskuterat urspr.
2 liten sjö­liknande vattensamling ibland konst­gjord
JFR göl, tjärn
fiskodling i dammar; han satt nere vid dammen och matade ankorna
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen
2damm dammet
damm·et
substantiv
(obestämd mängd av) mycket små torra partiklar av olika material särsk. sådana som ut­gör för­orening av när­miljön
JFR stoft
dammtrasa; skrivbordsdamm; stendamm
torka dammet från bordet; de vandrade till fots i hettan och dammet
äv. mer el. mindre bildligt i ut­tryck för ålderdomlighet, tråkighet och dylikt
musealt damm; en massa gamla böcker som bara stod och samlade damm på hyllorna
äv. i ut­tryck för in­trätt lugn t.ex. efter en strid eller dylikt
när dammet hade lagt sig efter skott­lossningen saknades NN
belagt sedan 1572 i sin nuv. bet.; jfr fornsvenska damb 'ånga'; besläktat med dimma, dum