publicerad: 2021  
danism danismen danismer
dan·ism·en
substantiv
danis´m
efter­bildning av danskt språk­bruk i annat språk
ordet "betingelse" är en av de många danismerna i svenskan från slutet av 1800-talet
belagt sedan 1850; modern bildn. till 1dan!! och -ism