publicerad: 2021  
dark horse ingen böjning, utrum
substantiv
[da´rk hå´rs]
(för publiken) okänd kapplöpningshäst som kan över­raska och vinna i ett lopp
King Road kan betraktas som dark horse i lopp nr 3
ofta bildligt om tävlande el. kandidat som är möjlig vinnare i idrotts­tävling el. val
turneringens dark horse, 17-årige NN; en dark horse in­för kandidatnomineringen
belagt sedan slutet av 1940-talet; av engelska dark horse med samma betydelse, till dark 'mörk; hemlig' och horse 'häst'