publicerad: 2021  
dataanläggning data­anläggningen data­anläggningar
data|­an·lägg·ning·en
substantiv
da`taanläggning
större dator med kring­utrustning
belagt sedan 1961