publicerad: 2021  
databas data­basen data­baser
data|­bas·en
substantiv
da`tabas
större samling upp­gifter som finns lagrade på systematiskt sätt i data­maskin så att en­skilda upp­gifter snabbt kan hittas, t.ex. genom sökning per kategori
en svensk demografisk data­bas
äv. om själva lagrings­metoden, programmen etc., utan hän­syn till inne­hållet
databassystem
belagt sedan 1960-talet