publicerad: 2021  
decentralisering decentraliseringen decentraliseringar
de·centr·al·is·er·ing·en
substantiv
decentralise´ring
upp­delning och spridning av (viss) funktion på flera institutioner eller personer vanligen äv. med geografisk spridning; i fråga om tidigare samlad verksamhet, makt­ut­övning etc.
decentralisering (av något)
decentralisering av makt och ägande; mot makt­koncentration – för decentralisering och när­demokrati
belagt sedan 1876