publicerad: 2021  
december ingen böjning, utrum
dec·ember
substantiv
decem´ber
årets sista månad
decembermörker
(i/under) december (månad)
(i) december (månad)
(under) december (månad)
en ovanligt mild december
belagt sedan början av 1500-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska december; av lat. decem´ber, eg. 'den tionde månaden', till dec´em 'tio'