publicerad: 2021  
decibel plural decibel, utrum
deci·bel
substantiv
decibel´
enhet för (relativ) ljud­styrka i förhållande till människans hörsel­förmåga
decibeltal
smärt­gränsen för ljud ligger vid 120 decibel; medan ett vanligt sam­tal kan­ske ligger på 60 decibel, kan ljud­styrkan på diskotek gå upp till 100 decibel
belagt sedan 1931; till deci- och -bel, till namnet på den am. fysiologen och upp­finnaren A. G. Bell (1847–1922)