publicerad: 2021  
deciderad deciderat deciderade
de·cid·er·ad
adjektiv
decide´rad
bestämd och ut­talad
en deciderad upp­fattning; hon har ingen deciderad mening i frågan
belagt sedan 1746; till franska décider 'bestämma'; av lat. deci´dere, eg. 'hugga av'; jfr ur­sprung till 1precis!!