publicerad: 2021  
deflation deflationen
de·flat·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 sänkning av den all­männa prisnivån dvs. upp­gång av penning­värdet
MOTSATS inflation
efter börs­kraschen 1929 följde en förödande deflation
belagt sedan 1924; modern bildn. till lat. defla´re 'blåsa bort'; jfr ur­sprung till inflation
2 bort­transport av vinden av lösa partiklar
deflationsöken
belagt sedan 1906