publicerad: 2021  
definition definitionen definitioner
de·fin·it·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
avgränsning och bestämning av betydelse hos ord el. annat språkligt ut­tryck
definition (av något) (som något)
en strikt definition; en exakt definition; en vid definition; en bred definition; en snäv definition; en allmän­giltig definition av begreppet terrorism
äv. all­männare
hennes definition av båt­semester
aristotelisk definition definition vars huvud­led ut­görs av ett över­ordnat begrepp till det ord som ska definierast.ex. "liten hund" som definition av "pudel"
per definition definitions­mässigten kompromiss inne­bär per definition att båda sidor ger av­kall på någon­ting
belagt sedan 1604