publicerad: 2021  
deformation deformationen deformationer
de·form·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
oönskad ändring av den ur­sprungliga formen hos något före­mål
deformation (av någon/något)
deformation (av någon)
deformation (av något)
deformation (i/på något)
deformation (i något)
deformation (något)
deformationerna i plåten måste åt­gärdas
äv. bildligt
känslo­mässig deformation
belagt sedan 1881; se ur­sprung till deformera