publicerad: 2021  
degeneration degenerationen
de·gen·er·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
ut­veckling till det sämre särsk. av nya individer i visst släkte
degeneration (av någon/något)
degeneration (av någon)
degeneration (av något)
ärftlig degeneration
äv. om omvandling av celler, vävnader el. organ till något sämre
degeneration av ena njuren
belagt sedan 1727; till degenerera