publicerad: 2021  
klump klumpen klumpar
klump·en
substantiv
oformligt (större) stycke material ibland samman­bakat av något fin­fördelat
degklump; fettklump; isklump; lerklump; malmklump
en klump (något) en klump (av något)
en klump jord
ha en klump i halsen/magen känna sig betryckthan hade en klump i halsen när han sa adjö till sin familj
i klump som en enhetutan hän­syn till de in­gående delarna: de dömdes i klump utan att det hade klar­lagts vad var och en hade gjort
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska klumper; trol. av lågtyska klump(e) med samma betydelse; besläktat med 1klamp!!, klimp; jfr ur­sprung till 1klubba!!