publicerad: 2021  
deiktisk deiktiskt deiktiska
deikt·isk
adjektiv
[dej´-]
ut­pekande särsk. om språkligt ut­tryck som hän­visar till något i den aktuella situationen
vid deiktisk syftning före­kommer ofta pronomenet "den här"
belagt sedan 1904; av grek. deiktikos´ med samma betydelse, till deiknyn´ai '(att) visa'