publicerad: 2021  
spade spaden spadar
spad·en
substantiv
spa`de
ett gräv­verktyg som består av ett (metall)blad fäst på ett skaft och an­vänds vid anläggnings- och trädgårds­arbete m.m.
spadtag; planteringsspade; snöspade
sätta spaden i jorden; han satt med en liten spade och luckrade i rabatten; hackor, spadar och spett stod i skjulet
äv. om mot­svarande lek­sak
barnen satt i sand­lådan med hink och spade
äv. om liknande redskap för annat syfte, sär­skilt hushålls­redskap vanligen i sammansättn.
ibland mer el. mindre bildligt
bygg­firman väntar på klar­tecken att sätta spaden i jorden
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska spadhi; gemensamt germanskt ord, besläktat med grek. spath´e 'väv­sked; spatel'; jfr ur­sprung till 1spader, spatel