publicerad: 2021  
delårsrapport delårs­rapporten delårs­rapporter
del·års|­rap·port·en
substantiv
de`lårsrapport
ekonomisk redo­visning som om­fattar viss del av ett verksamhets­år och som aktie­bolag av viss storlek är skyldiga att ge
de dystra delårs­rapporterna med­förde ett mindre börs­ras
belagt sedan 1973