publicerad: 2021  
deontisk deontiskt deontiska
deont·isk
adjektiv
[deån´-]
sär­skilt filosofi som har att göra med normativa begrepp t.ex. på­bud, förbud och tillåtelse
deontisk logik
belagt sedan 1962; till grek. de´on 'plikt, nöd­vändighet'