publicerad: 2021  
deponera deponerade deponerat
verb
depone´ra
lämna (värde) i någon annans förvar
någon deponerar något (någonstans)
de unika breven är deponerade i banken
äv. lämna (värde) som säkerhet
vid lån av dusch­nyckel deponeras 25 kronor som åter­fås vid åter­lämnandet
äv. göra sig av med sopor eller dylikt
det är förbjudet att deponera brännbart av­fall på tippen; deponera det radio­aktiva av­fallet på ett säkert sätt
belagt sedan 1617; av lat. depo´nere 'lägga ned'; jfr ur­sprung till depå, ponera
deponeradeponerande, deponering, deposition