publicerad: 2021  
deponens bestämd form och plural deponens, neutrum
de·pon·ens
substantiv
[-å´-]
verb som slutar på -s men har (mer eller mindre) aktiv betydelse i mots. till mot­svarande verb(former) med pass. betydelse
"hoppas" och "andas" är exempel på deponens, "kastas" på passiv
belagt sedan 1682; av lat. depo´nens med samma betydelse, till depo´nere 'ned­lägga; ge upp'; jfr ur­sprung till deponera