publicerad: 2021  
dermatologi dermatologin
derm·ato·login
substantiv
[-gi´]
läran om hudsjukdomar
belagt sedan 1879; till grek. der´ma 'hud' och logos '(en) lära'; jfr ur­sprung till ektoderm