publicerad: 2021  
deskriptiv deskriptivt deskriptiva
de·skript·iv
adjektiv
[-i´v] el. [des´-]
som en­bart syftar till att beskriva och inte till att t.ex. analysera, dra slut­satser, ut­göra norm etc.
deskriptiv geometri; en deskriptiv grammatik
belagt sedan 1828